Algemeen overleg

Voortzetting algemeen overleg Dierenwelzijn (2e termijn)

Algemeen overleg: "Voortzetting algemeen overleg Dierenwelzijn (2e termijn)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2015, over Dierenwelzijn (2e termijn)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie voortzetting algemeen overleg Dierenwelzijn (2e termijn) op 9 september 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Schriftelijke vragen van de leden Bashir, Van Gerven en Schouw inzake een einde aan de kraambox voor zeugen en enige andere samenhangende vragen

Te behandelen:

10
Position paper n.a.v. conferentie in Kopenhagen over varkenswelzijn