Dinsdag 2 juli

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Pre-electoral mission Ukraine

Werkbezoek
Kiev, Ukraine  (besloten)
00:01 - 17:00 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - NATO Orientation Programme

Werkbezoek
Brussel  (besloten)
tot 10:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek om staatssecretaris J&V te rappelleren de IND verslagen alsnog naaar de Kamer te sturen vóór het verzamel- AO vreemdelingenzaken van komende donderdag 4 juli 2019

E-mailprocedure
(besloten)
tot 10:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel Dik-Faber reactie "Ook blikjes vergroten plastic soep"

E-mailprocedure
(besloten)
tot 11:00 uur

Koninkrijksrelaties

Verzoek van de fractie van de VVD om over de brief van de staatssecretaris van SZW inzake de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland d.d. 27 juni 2019 een schriftelijk overleg te houden met het hele kabinet, inbreng woensdag 10 juli 2019 om 11.00 uur en antwoord uiterlijk einde zomerreces 2019

E-mailprocedure
(besloten)
13:15 - 13:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

NBKL - CE Delft-rapport 'Bioketels voor warmte in de toekomst'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:15 - 14:15 uur

Binnenlandse Zaken

Huis voor Klokkenluiders

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:15 - 14:00 uur

Financiën

Delegatievergadering werkbezoek Japan (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:30 - 13:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verscherping tabaksmaatregelen om rookvrije generatie te realiseren door KNMG en 'Artsen slaan alarm'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
tot 14:00 uur

Financiën

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

BNC-fiche: Mededeling Fraudebestrijdingsstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
16:00 - 19:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Onder voorbehoud: Duurzaam vervoer (verplaatst naar 5 september)

Algemeen overleg
16:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 18:00 uur

Contactgroep Verenigde Staten

Gesprek met de inkomend Nederlandse ambassadeur in Washington DC, Verenigde Staten

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
18:00 - 21:00 uur

Financiën

Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
18:00 - 18:30 uur

Justitie en Veiligheid

Besloten procedurevergadering J&V en EZK

Procedurevergadering
(besloten)
18:30 - 20:00 uur

Justitie en Veiligheid

J&V en EZK

Technische briefing
(besloten)
18:30 - 22:30 uur

Buitenlandse Zaken

Beleidsnotitie Nederland-China (verplaatst naar 30 sept)

Notaoverleg
19:30 - 20:55 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Arbeidsmarktbeleid in de zorg (tweede termijn)

Algemeen overleg

Periode

tot Toepassen
Filters wissen