Commissievergaderingen

Maandag 17 juni 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Werkbezoek Mkb-financiering

Werkbezoek
Utrecht

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (24/25 juni)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Medische kindzorg (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163) (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie Corona

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

Vergadering Parlementaire enquêtecommissie Corona

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 en rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Mensenrechtenbeleid

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Jaarverantwoording 2023 ministeries J&V, EZK en BZK voor zover het onderwerpen over digitalisering betreft

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)