Notaoverleg : Mensenrechtenbeleid

De vergadering is geweest

17 juni 2024
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging spreektijden

Spreektijden voor de eerste en tweede termijn (vastgesteld in de procedurevergadering van 30 mei jl.)
PVV: 7/4 minuten
GroenLinks-PvdA/VVD/NSC/D66/BBB: 6/3 minuten
Overige fracties: 4/2 minuten

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • D.G. Boswijk (CDA)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Interventie in zaak Internationaal Gerechtshof Gambia vs Myanmar

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorlopige maatregelen opgelegd door Internationaal Gerechtshof tegen Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het lokaal bekend stellen van het NIMH-overzicht en het in behandeling nemen van claims van slachtoffers van martelingen en verkrachtingen (Kamerstuk 26049-101)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden in de VN Mensenrechtenraad voor periode 2024-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Mensenrechtenrapportage 2023 en Resultatenkader Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportage 2023 – Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de Mensenrechtenrapportage 2023 en Resultatenkader Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde (Kamerstuk 32735-381)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) ‘Consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en andere mogelijkheden om de Russische president Poetin te berechten’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data