Commissievergaderingen

Maandag 10 juni 2024

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the election of judges to the ECtHR

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Slotwet, Jaarverslag 2023 en de Staat van het Onderwijs

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het...

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Oefenrechtbank Cybercrime

Werkbezoek
Extern (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Formele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juni 2024

Inbreng schriftelijk overleg