Wetgevingsoverleg : Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2023

De vergadering is geweest

10 juni 2024
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De indicatieve spreektijd per fractie in eerste termijn is 5 minuten.
Ten aanzien van de sprekersvolgorde wordt de begrotingsvolgorde gehanteerd.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • R.A.A. Jetten
  minister voor Klimaat en Energie
 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • H. Vermeer (BBB)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • F.A. Zeedijk (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Klimaat- en energiemaatregelen Voorjaarsnota 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Departementaal Financieel Overzicht EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet Nationaal Groeifonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Beleidsvoorstellen EZK artikel 5 1e suppletoire begroting 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Circulariteit, verduurzaming en energielasten van het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data