Commissievergaderingen

Maandag 9 oktober 2023

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

NAVO PA - Annual Session

Werkbezoek
Copenhagen, Denmark (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

IPU - Meeting of the Steering Committee 12 Plus

Werkbezoek
Gent/Brussel (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4de deelsessie 2023

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

verzoek van het lid Eppink (BBB) om het rapport-Ruys toe te voegen aan de agenda van het CD Consulaire Zaken + stand van zaken evacuaties Afghanistan en minister Kaag daarvoor uit te nodigen - reactietermijn 9/10...

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Inbreng schriftelijk overleg

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

IMF

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Van Esch (PvdD) om de kabinetsreactie op het OVV-rapport Industrie en omwonenden z.s.m. voor het commissiedebat Externe veiligheid d.d. 11 oktober a.s. aan de Kamer te doen toekomen

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) voor een kabinetsreactie op het bericht 'Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst'

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel inplannen Wetgevingsoverleg Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) d.d. 23 oktober 2023 (Vervallen)

E-mailprocedure
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Naturalis Biodiversity Center - Tot nader order uitgesteld.

Werkbezoek
extern (verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van de ambassade van Azerbeidzjan om een gesprek over Nagorno-Karabach op 11 oktober a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:15 - 17:15 uur

Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261)

Notaoverleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Stoffer (SGP) om een brief over de situatie in Israël

E-mailprocedure
(besloten)