Commissievergaderingen

Dinsdag 12 september 2023

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Oostenrijk en Zwitserland GEANNULEERD

Werkbezoek
Geannuleerd Oostenrijk en Zwitserland

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting

Werkbezoek
Parijs (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Rob Krug

Verhoor

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Versterking internationale neerlandistiek

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:45 - 14:30 uur

Daniëlle Schiet

Verhoor

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Financiële bescherming voor kinderen na scheiding

Petitie
Petitie Statenpassage

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Petitie 'ControlAI'

Petitie
Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

STOP uitzetten Jurgen 42 naar Suriname

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BNC-fiche EU-voorstel nieuwe eigen middelen 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal (Kamerstuk 36200-VII-172)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Luchtruimherziening - tot nader order uitgesteld

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

AVVN

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Constituerende vergadering PACE-delegatie

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Delegatieoverleg IPC Taalunie

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 19:30 - 22:30 uur

Voortgang en evaluatie missies overleg (uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)