Verhoor : Daniëlle Schiet

De vergadering is geweest

12 september 2023
12:45 - 14:30 uur
 • Tijden zijn indicatief
 • Projectleider project implementatie fraudeaanpak, ministerie van Sociale Zaken
  en Werkgelegenheid (2011-2013)
 • Afdelingshoofd (en vanaf 2015 plv. directeur) Kwaliteit Kinderopvang, ministerie
  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2013-2018)

Deelnemers

 • S. Belhaj (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • F. Azarkan (DENK)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)
 • S. Maatoug (GroenLinks)