Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal (Kamerstuk 36200-VII-172)

De vergadering is geweest

12 september 2023
16:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

    Te behandelen:

    Loading data