Commissievergaderingen

Woensdag 12 juli 2023

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

Werkbezoek aan Duitsland - geen doorgang i.v.m. ontstane politieke situatie

Werkbezoek
Geannuleerd Duitsland meerdere locaties

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Taiwan (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Geannuleerd Taiwan (besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

IPC Taalunie - Bureau vergadering (online)

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Nader verslag - Wijziging Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (35746)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Impactanalyses concept-stelselontwerp financieringsstelsel kinderopvang (31322-506)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken aanbevelingen eerste OvV-rapport 'Aanpak Coronacrisis'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)