Commissievergaderingen

Vrijdag 23 juni 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3de deelsessie 2023

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

NAVO PA - Joint Rose-Roth Seminar, GNIC & ESCTD

Werkbezoek
Georgia (Batumi)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema (PVV) om een schriftelijk overleg te houden over de brief 'NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiƫnt'

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Aangepaste spreektekst wet seksuele misdrijven

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek overdragen brief "Versterkte aanpak bescherming vitale infrastructuur" overdragen naar DiZa t.b.v. CD Online veiligheid en cybersecurity

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om het commissiedebat Jeugdbescherming van 29 juni uit te stellen tot na het zomerreces

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid van der Plas (BBB) om het commissiedebat Natuur van 28 juni 2023 samen te voegen met het commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur van 7 september 2023

E-mailprocedure
(besloten)