Commissievergaderingen

Maandag 19 juni 2023

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk

Werkbezoek
Londen, Verenigd Koninkrijk (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3de deelsessie 2023

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Wet opheffing verpandingsverboden (35482) (is verplaatst naar 3 juli 2023)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgang beleidsagenda informeel onderwijs (verplaatst naar 20 juni 2023)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Veteranen

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Hervormingsagenda Jeugd

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Veteranenbeleid

Notaoverleg
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 26/27 juni

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

IPC Taalunie - plenaire vergadering (online)

Vergadering
(besloten)