Wetgevingsoverleg : Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

De vergadering is geweest

19 juni 2023
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
3e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunten*

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.A. Bergkamp
  voorzitter van het Presidium

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • B.C. Kathmann (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar eindmonitor inzake het 'Rapport Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brief van de werkgroep Informatieafspraken bij haar rapport ‘Grip op informatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief van het Presidium over inzien van het advies van Capra Advocaten en openbaarmaking van de onderzoeksprotocollen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief van het Presidium n.a.v. het verzoek van het lid Leijten over een advies van Capra Advocaten en het verzoek van het lid Omtzigt over het protocol voor hoor- en wederhoor van het feitenonderzoek naar aanleiding van twee anonieme brieven

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data