Commissievergaderingen

Maandag 12 juni 2023

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk (36251)

Notaoverleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden (36260)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over “Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties'' (TK 36149)

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Afschaffen btw op groente en fruit

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

EU-voorstellen inzake herziening Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek aan staatssecretaris J&V over JBZ-Raad en bezoek minister-president aan Tunesië

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 23:00 uur

Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal