Commissievergaderingen

Dinsdag 9 mei 2023

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

OVSE PA - Gesprek met ambassadeur van Azerbaijan dhr. Mustafayev.

Gesprek
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Top van regeringsleiders van de Raad van Europa, 16-17 mei 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie op het rapport "Groningers boven gas" van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

TAPP-coalitie - aanbieding rapporten m.b.t. eerlijke vleesprijs

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

WOMEN Inc. - Fix het kinderopvang systeem!

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

De fractie van Leefbaar Lokaal Belang (West Betuwe) over het sluipverkeer op de wegen in West Betuwe.

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

GezinsPlatform.NL - "Week van het gezin"

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Food4All Coalitie m.b.t. transitie naar duurzaam mondiale voedselsysteem

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Petitieaanbieding door KUNO (Kennisuitwisseling over Noodhulp) over terugblik 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

PG-beleidskader

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ICT & zorg

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek Belarus Democratic Forum voor een gesprek d.d. 11 mei 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Afscheid commissievoorzitter (Donkerkamer)

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (Kamerstuk 29477-787)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorhang aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) m.b.t. Wlz-maatregelen coalitieakkoord

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Dierproeven

Commissiedebat
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

Integriteit openbaar bestuur

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

ProRail over Instandhouding Infrastructuur

Technische briefing
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Voorbereiding werkbezoek India

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Toekomst box 3

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Technische briefing
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

IOB-beleidsdoorlichting Humanitaire Hulp 2015-2021

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Spoed e-mailprocedure: brief staatssecretaris over Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Humanitaire hulp (verplaatst naar 11 mei 2023 18.00 - 21.00 uur).

Commissiedebat
(verplaatst)