Commissievergaderingen

Donderdag 20 april 2023

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - DSCTC PTCR

Werkbezoek
Ottowa, Halifax, Montreal, Canada (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Ontbijtbijeenkomst over de 'Ruimtelijke Verkenning 2023: Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:45 - 12:45 uur

Landbouw- en Visserijraad 24/25 april

Commissiedebat
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

OVSE PA - Delegatieoverleg

Delegatievergadering
Online (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Circulaire economie

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek rapporteur begroting/jaarverslag met IenW over informatiewaarde begroting

Vergadering
Jochem informatie

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Aletta Jacobszaal)

Procedurevergadering

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:45 uur

Gegevensuitwisseling in het armoede- en schuldendomein

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door het IMG over de publicatie 'Groningers boven gas: voorstellen voor een mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling'

Technische briefing
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 25 april 2023

Commissiedebat
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Basisregistratie Kadaster

Technische briefing
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 11:15 - 11:45 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema herziening toeslagenstelsel (wordt verplaatst).

Vergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Delegatie slachtoffers Colombiaanse "bloedkolenmijnen"

Bijzondere procedure
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Technische briefing over het recente IPCC rapport

Technische briefing
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Exportkredietverzekeringen en Handelsinstrumentarium van 23 februari 2023 de beoordeling van fossiele projecten gedurende de overgangsperiode in 2023, de uitzonderingsgronden van het ekv-beleid in relatie tot leveringszekerheid en ontwikkelingslanden, de uitzonderingsgronden in...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgang gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek BPM en WOZ

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Commissiedebat
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad) (Let pp: Het debat is omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) & Aanvullend klimaatbeleid (VERPLAATST NAAR 12 APRIL 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Gesprek rapporteurs ERTMS

Vergadering
Schoutenkamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:45 - 17:45 uur

Arbeidsmigratie (wordt verplaatst naar 24 mei 2023))

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Terrorisme/extremisme (is verplaatst naar 25 mei 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Gesprek rapporteur PHS

Vergadering
Schoutenkamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van het lid Leijten over de Kamer informeren over wetten, pilots en andere alternatieven die zijn ontstaan in de ministeriële commissie aanpak fraude (Kamerstuk 35772-27) (TK 35772-39)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (36272)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Dierproeven

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Jeugdbeleid

Commissiedebat
Troelstrazaal