Commissiedebat : Jeugdbeleid

De vergadering is geweest

20 april 2023
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • R. Verkuijlen (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • V. Maeijer (PVV)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoeksrapport 'Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de impasse in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Hervormingsagenda Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Twee rapporten in het kader van de voorbereidingen van de Hervormingsagenda Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoeringsplan af- en ombouw gesloten jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) over analyse van redenen waarom pleeggezinnen stoppen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport "Verkenning naar het verminderen van de behandelduur in de jeugdzorg"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over herregistratie van jeugd- en gezinsprofessional

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Maatregelen ter bevordering positie van jongeren

  Te behandelen:

  Loading data