Commissiedebat : Circulaire economie

De vergadering is geweest

20 april 2023
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 6 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • B. Madlener (PVV)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Circulaire Economie van 2 en 8 november 2022, over de rol van gemeenten bij uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afwegingskader voor verpakkingen t.a.v. de reikwijdte van de regelgeving voor wegwerpplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op brieven van NRK Verpakkingen en NVGP over onduidelijkheid rond veranderingen omtrent de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor verpakkingen en de inwerkingtreding vanaf 5 januari 2023 van de UPV-zwerfafval, die voortkomt uit de Europese regelgeving voor wegwerpplastics (SUP-richtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Maatregelen voor het beperken en het voorkomen van microplastic in het milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang strategische aanpak batterijen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) incl. kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rode Draden Notitie 2023 over circulaire ketensamenwerking van Het Versnellingshuis Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Nationaal plan MVI 2021-2025 en Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) inclusief kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning (Kamerstuk 32852-225)

  Te behandelen:

  Loading data