Commissievergaderingen

Maandag 17 april 2023

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 21:00 uur

Hannover Messe

Werkbezoek
Hannover (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - DSCTC PTCR

Werkbezoek
Ottowa, Halifax, Montreal, Canada (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3-4 mei 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting inzake steun voor Oekraïne)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie op evaluatie functioneren Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) - VERPLAATST naar 10 mei

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs

Notaoverleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 22:00 uur

Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal