Rondetafelgesprek : Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

De vergadering is geweest

17 april 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

 • J. van den Hil (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • L.M. Werner (CDA)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Blok 1: Onderzoek/advies (10:00 – 10:55 uur)

  1. Hans Kroon – Programmahoofd GGZ, Zorg & Participatie bij Trimbos Instituut
  2. Eric Dannenberg – Voorzitter Commissie Toekomst Beschermd Wonen
  3. Remco van Eijkel – Onderzoeker van het CPB-onderzoek Decentrale bekostiging beschermd wonen
 2. 2

  Blok 2: Cliënten en aanbieders (11:00 – 12:00 uur)

  1. Bert Stavenuiter – Directeur MIND Ypsilon
  2. Esmé Wiegman – Directeur Valente
  3. Jan Overweg – Regiodirecteur Oost bij Leger des Heils
  4. Jan Willem Bedeaux – Bestuurder RIBW Groep Overijssel
 3. 3

  Blok 3: Gemeenten (12:05 – 13:00 uur)

  • Inge Jongman – Wethouder gemeente Groningen
  • Rachel Streefland – Wethouder gemeente Utrecht
  • Cathalijne Dortmans – Wethouder gemeente Helmond
 4. 4

  Position papers:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data