Commissievergaderingen

Maandag 19 september 2022

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 26 september

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101) (wordt voortgezet op 20 oktober 2022)

Notaoverleg
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (geannuleerd; wordt overgelaten aan individuele leden)

Werkbezoek
Geannuleerd Extern (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Amitav Ghosh

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal