Bijzondere procedure : Amitav Ghosh

De vergadering is geweest

19 september 2022
17:00 - 18:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlage

Deelnemers

  • S.C. Kröger (GroenLinks)
  • J. Thijssen (PvdA)
  • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

  1. 1

    Ontvangst door het lid Kröger (GroenLinks), namens de commissie, van dhr. Amitav Ghosh