Commissievergaderingen

Dinsdag 13 september 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of the Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Cooperation (DSCTC) and the Sub Committee on Resilience and Civil Security (CDSRCS)

Werkbezoek
Copenhagen & Greenland (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 09:30 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek lid Vestering (PvdD) uitnodigen minister voor Natuur en Stikstof bij CD Mestbeleid; reactietermijn 13/9, 09:30u.

E-mailprocedure

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Petitieaanbieding door de Bond Precaire Woonvormen (BPW) m.b.t. tijdelijke huurcontracten

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Manifest 'Menswaardige toegang tot de zorg' (digitaal en fysiek)

Petitie
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

'Sta naakt toe in het openbaar zonder beperking'

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Petitie Netwerk GRONDig

Petitie
Petitie Statenpassage

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Liesbeth van Tongeren

Verhoor
Enquêtezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

The One Campaign - financiering Global Fund ter bestrijding van hiv/aids, malaria en tuberculose

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:35 - 13:50 uur

Hoofdpijnnet - 'Vergoed baanbrekend migrainemedicijn'

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

NAVO PA - On-line bijeenkomst van de Ukaraine-NATO Interparliamentary Counsil (UNIC)

Vergadering
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Jan Vos

Verhoor
Enquêtezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van het lid Van der Plas (BBB) en lid Omtzigt (Omtzigt) tot verplaatsen van het wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) op 15 september 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek tot verplaatsing van het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek bij de rijksoverheid d.d. 29 september 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Boswijk (CDA) om uitbreiding spreektijd commissiedebat Defensienota 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek tot verplaatsing van het commissiedebat Kunstmatige intelligentie d.d. 6 oktober 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:30 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 20 september 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:55 uur

Tijdelijke huurcontracten

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

René Leegte

Verhoor
Enquêtezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 20 september 2022 is omgezet naar een SO 13 september 2022

Commissiedebat
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek over WODC Onderzoeksrapport 'Naar meer evidence-based beleid binnen JenV'

Gesprek
Geannuleerd

Digitale Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED-EMAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Pouw-Verweij (JA21) en Omtzigt aan de minister van VWS om de brief van ZonMW en de expertgroep aan de Kamer te sturen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:45 - 18:45 uur

Managing Director van de Wereldbank, Axel van Trotsenburg (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Zoönosen en dierziekten VERPLAATST NAAR 13 oktober

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Mestbeleid

Commissiedebat
Troelstrazaal

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

IPU - Delegatievergadering

Delegatievergadering
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

IPKO september 2022

Delegatievergadering
Daleszaal (D3.71) (besloten)