Commissiedebat : Mestbeleid

De vergadering is geweest

13 september 2022
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • A. Podt (D66)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opvolging onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Mogelijke scenario’s met betrekking tot de inzet van de fosfaatbank

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Vierde kwartaal 2021 en reactie op de motie van de leden Van der Plas en Bisschop over onderzoeken hoe de omvang van de afromingsvrije lease het beste kan aansluiten bij de landbouwpraktijk in Nederland (Kamerstuk 35949-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over o.a. de voortgang realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over Derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voornemen tot openbaarmaking fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  CDM-advies gewaslijsten ten behoeve van de implementatie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-448)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de antwoordbrief aan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) betreffende het verzoek van de NMV inzake het verruimen van gebruiksvoorschriften in verband met droogte

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beslissing betreffende de openstelling van de fosfaatbank

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor LNV over de gevolgen van de drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over emissiearme melkveestallen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-450)

  Te behandelen:

  Loading data