Commissievergaderingen

Dinsdag 5 juli 2022

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Annual Session

Werkbezoek
Birmingham (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties in verband met de aanwijzing van de nucleaire inrichting van URENCO overeenkomstig artikel 15f, achtste lid, van de Kernenergiewet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

FNV - Arbeidsmarktvraagstuk in de zorg

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

KAMG - Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

BPRA - Aandacht voor druk op huisartsenzorg

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Mensenrechten situatie Ethiopië

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Petitie m.b.t. noodzaak van brede visie op versterking van lokale en regionale journalistiek (GEANNULEERD)

Petitie
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Herziening richtlijn betreffende op afstand afsluiten van overeenkomsten inzake financiële diensten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek ontvangen rapport 'Daarom stappen ze op'

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vormgeving tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Doorstroomvennootschappen (nieuwe datum nog niet bekend)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 19:30 uur

Herstel en Wederopbouw Oekraïne (verplaatst naar 7 juli)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:15 - 18:00 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP tijdstip gewijzigd

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema vergunningverlening en juridische houdbaarheid van gebiedsgerichte processen

Vergadering

Digitale Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Overzicht informatiedeling Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Technische briefing
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:30 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Den Haan (fractie Den Haan) om een minuut extra spreektijd bij het CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 6 juli 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Maritiem

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

Misstanden bij de politie

Gesprek
Thorbeckezaal