Commissievergaderingen

Dinsdag 21 juni 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2022

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 09:45 uur

Gezamenlijke commissievergadering ter voorbereiding IPKO september 2022

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

verzoek van het lid Sjoerdsma (D66) om het commissiedebat NAVO van 22 juni te verplaatsen i.v.m. overlap met het plenaire debat Europese Raad

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Klimaatplein: Aanbieding van onderzoeksverslag met betrekking tot het ontgroeien voor het halen van de klimaatdoelen

Petitie
Petitie Statenpassage

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding manifest Op naar het 'nieuwe normaal': een digitale samenleving zonder zorgen over dataprivacy

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Stichting Tamil Coordinating Committee Nederland inzake situatie in Sri Lanka

Petitie
Petitie Statenpassage

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding van het Burgerinitiatief 'Build Back Better' door de organisatie Build Back Better Debat.

Petitie
Petitie Statenpassage

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag en Slotwet 2021 Defensie

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep Verduurzaming luchtvaart

Vergadering

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang ministeriële regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslagen over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Fiche: Verordening terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen ( Verplaatst naar 23 juni 2022, 14.00 uur)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Jacht - VERPLAATST

Vergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Arbeidsinspectie - Themarapportage maaltijd- en flitsbezorging en Jaarverslagen 2020 en 2021

Gesprek
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2021

Gesprek
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met de inspecteur-generaal van de NVWA - GEANNULEERD

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

De rol en het belang van de Culturele en Creatieve sector in andere EU-landen

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Raad van State over rijkswetten COHO en AFT (GEANNULEERD)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement (verplaatst naar 20 juni 2022)

Technische briefing
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 17:30 - 17:45 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 17:45 - 19:00 uur

Fatca (verplaatst naar 22 juni 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Gesprek met de gemeente Westerwolde over de opvang van asielzoekers in Ter Apel

Gesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 18:00 uur

SPOED EMAILPROCEDURE: Verzoek verzetten commissiedebat asiel naar woensdagochtend 29 juni 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 19:15 - 20:15 uur

Gesprek met de ACVZ en de ROB over het advies ‘Asielopvang uit de crisis’

Gesprek
Geannuleerd