Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

De vergadering is geweest

21 juni 2022
17:30 - 17:45 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen aanmeldingen
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Rijksuitgaven d.d. 25 mei 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Karakter van de Voorjaarsnota 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Junirapportage Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Behandeling Financieel Jaarverslag Rijk en rapport Staat van de Rijksverantwoording

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de evaluatie 'Eerste ervaringen met de Strategische Evaluatieagenda (SEA)'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Adviesaanvraag aan de commissie voor de Rijksuitgaven inzake verzoek aan de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data