Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

De vergadering is geweest

21 juni 2022
17:30 - 17:45 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen aanmeldingen
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Rijksuitgaven d.d. 25 mei 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Karakter van de Voorjaarsnota 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Junirapportage Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Behandeling Financieel Jaarverslag Rijk en rapport Staat van de Rijksverantwoording

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de evaluatie 'Eerste ervaringen met de Strategische Evaluatieagenda (SEA)'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Terugkoppeling uit startbijeenkomst rapporteurs jaarverslagen en voorstel vervolg

 13. 13

  Suggesties focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2022

 14. 14

  Adviesaanvraag aan de commissie voor de Rijksuitgaven inzake verzoek aan de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel inzake voorbereidingsgroep informatieafspraken artikel 2.27 CW 2016

Naar boven