Commissiedebat : Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte

De vergadering is geweest

21 juni 2022
18:00 - 21:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • R.M. Leijten (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsstandpunt EP-initiatiefvoorstel inzake Europese Kiesakte

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de recente politieke akkoorden over hervormingen EU-kiesrecht en financiering EU politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data