Commissievergaderingen

Dinsdag 7 juni 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights

Vergadering
Paris (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Gesprek met de voorzitter van de commissie Europese Integratie van het parlement van Georgië, mw. Maka Botchorishvili

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Inplannen wetgevingsoverleg over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) op 4 juli 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Consultatie inzake aanpassing regelgeving chemische stoffen (REACH), Verordening gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) en Fiche: Verordening Ozonlaag afbrekende stoffen (ODS)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport 'Doorlichting Rijkswaterstaat'

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

De Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv) biedt een petitie aan inzake het spoor tussen Antwerpen en Weert

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Soa Aids Nederland en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. PrEP

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Go Clean rapport "Report Cigarette Filters / Cigarette Filters and Extended Producer Responsibility"

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

LTO Nederland en Team Agro NL mbt vergunningsplicht beweiden

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Doughnut Party (beurspromovendi) aanbieding petitie om experiment promotieonderwijs te beëindigen

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Toiletalliantie, De Goede Zaak en actiegroep Pleeback bieden petitie ‘Elke trein een toilet’ aan

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Zeg nee tegen het World Economic Forum

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Jacht - VERPLAATST

Vergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:15 - 14:45 uur

Betalen naar gebruik

Vergadering

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 21:15 uur

Water

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met de Raad van State over advisering bij Stabiliteitsprogramma en Voorjaarsnota

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met de driehoek van de gemeente Amsterdam over de georganiseerde criminaliteit en de strafrechtketen (eerste kwartier besloten)

Gesprek
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Algemene Rekenkamer over verantwoordingsonderzoek informatiebeveiliging en IT-beheer

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 22:00 uur

Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met Algemene Rekenkamer over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij begrotingshoofdstuk VIII - OCW

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) d.d. 9 en 10 juni 2022 (VERPLAATST NAAR 1 JUNI 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Gesprek met de driehoek van de gemeente Rotterdam over de georganiseerde criminaliteit en de strafrechtketen

Gesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 19:00 uur

ANNULEREN van commissiedebat over Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) op 8 juni, n.a.v. op 7 juni ontvangen brief met stand van zaken.

E-mailprocedure
(besloten)