Commissiedebat : Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie

De vergadering is geweest

7 juni 2022
17:00 - 22:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • T. Kuzu (DENK)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • W. Paulusma (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Medische preventie

 2. 2

  Stand van zaken over de risico's van resistente schimmels

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Informatie over zoönosenbeleid en instelling expertgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies Gezondheidsraad vitamine D en preventie van COVID-19 en acute luchtweginfecties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verkenningsonderzoek uitgevoerd door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) inzake vaccinatiestelsel in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging Wet publieke gezondheid inzake polio-eradicatie en vondsten poliovirus Utrecht Science Park/Bilthoven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Adviesrapport van het Zorginstituut Nederland over de Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: Wie neemt de regie?

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Verder met Vaccineren en RIVM Vaccinatiegraadrapport 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van het lid Renkema c.s. over vroege opsporing van borstkanker met een MRI (Kamerstuk 32793-544)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake verklaring Dorpsraad Wijk aan Zee n.a.v. geopenbaarde correspondentie over GGD-rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker regio Kennemerland’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken Q-koorts: vervolg financiële tegemoetkoming, resultaat onderzoek COVID en Q-koorts en advies t.a.v. screening

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Melding nieuwe exotische mug in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging gedaan tijdens het debat wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten op 10 juni 2021, over handreiking prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezending advies Gezondheidsraad inzake Verbetermogelijkheden bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Op naar 0 slachtoffers in 2030!' van de Alliantie Nederland Hepatitis Vrij

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie over het beschikbaar maken van het gordelroosvaccin (Kamerstuk 25295-83)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken rotavirus-, griep- en HPV-vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de rapporten van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en het Zorginstituut Nederland over het Nederlandse vaccinstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslavingszorg/drugspreventie

 26. 26

  Voortgang drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatie over ontwikkelingen op het terrein van preventie en aanpak van drugsgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport inzake 'Sterk Spul'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kerncijferrapport Nationale Drug Monitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data