Commissievergaderingen

Dinsdag 29 maart 2022

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 20:00 uur

Conferentie sprekers EU-Parlementen- EUSC

Werkbezoek
Slovenie

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

verzoek omzetten cd NAVO in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Westerveld (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) om een feitenrelaas te ontvangen over de rol van de toenmalig minister van VWS bij het sluiten van de mondkapjesdeal

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie op het tweede rapport monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Petitie TAPP Coalitie m.b.t. extra geld voor CO2-reductie veehouders via heffing/terugsluis stelsel ('carbon pricing' van voedsel)

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

KNAC biedt aan publicatie 'Pionieren met waterstof, verhalen, feiten en cijfers'

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Maas Cleanup, een beweging van bedrijven, (natuur)organisaties en burgers biedt petitie 'Maas in de Wet' aan

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Mw. Pors, huisarts - verscheurkalender

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Erkenning van genocide in Khojaly

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding brochure door BO Akkerbouw over projecten verduurzaming akkerbouw en versterking verdienvermogen akkerbouwers

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Startbijeenkomst voorbereidingsgroep Betalen naar gebruik

Vergadering
Vondelingkamer D.3.90

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Samenvoegen commissiedebatten Staat van de volkshuisvesting (31 maart 2022) en Woningbouwopgave (12 april 2022)

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

NAVO

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

CBS over rapport "Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2021 en de begroting LNV" (hybride)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Digitaal gesprek met de Commissie voor Integratie van Oekraïne in de EU, en de Commissie Buitenlandse Zaken en Interparlementaire Samenwerking van de Verkhovna Rada (parlement) van Oekraïne

Gesprek
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) (verplaatst naar 5 april i.v.m. plenaire overlap)

Technische briefing
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Technische briefing over verloop van de opvang van Oekraïners (verplaatst naar 5 april 2022)

Technische briefing
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema 'Menselijke maat' (via Teams)

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Klimaatverantwoording mobiliteit.

Technische briefing
Klompézaal