Commissievergaderingen

Vrijdag 26 november 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 28 November 2021 early parliamentary elections in Kyrgyzstan

Werkbezoek
Kirgiziƫ (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau and Standing Committee meeting

Werkbezoek
Rome (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 16:00 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) en het Sub-committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norway (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

IPU - 143rd Assembly and related meetings

Werkbezoek
Madrid (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Groningen

Werkbezoek
Groningen (verplaatst)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

130e OMT advies en kabinetsreactie (TK 25295-1555)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) inzake informatie over maatregelen tegen variant B.1.1.529 van het coronavirus

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst (TK 35954-1)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)