Commissievergaderingen

Maandag 27 september 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2021

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Ambtelijke briefing achterstallig onderhoud (via videoverbinding)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 12:15 uur

Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel van het lid Peter de Groot (VVD) het commissiedebat Milieuraad op 29 september 2021 om te zetten in een schriftelijk overleg.

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Max van der Stoelzaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Besloten algemene technische briefing door/over Auditdienst Rijk

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Matchfixing

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Notaoverleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van het lid Stoffer over “Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven: maatregelen tegen internationale misstanden inzake draagmoederschap en abortus”

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)