Commissievergaderingen

Vrijdag 18 juni 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Armenia on 20 June 2021 in Armenia

Werkbezoek
Armenia (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Nispen (SP) om de spreektijd bij het CD Sportbeleid 21 juni 2021 uit te breiden tot 6 minuten

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 13:30 - 23:59 uur

Benelux Parlement - Plenair

Werkbezoek
Brussel (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Controle Orgaan voor Kwaliteits Zaken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)