Commissievergaderingen

Dinsdag 15 juni 2021

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie: 'Tijd voor gezonde voeding' (digitaal)

Petitie
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Petitieaanbieding (digitaal) 'Stroomkabels dwars door Schiermonnikoog en Waddenzee? Dat kan anders!'

Petitie
Vondelingkamer

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Terre des Hommes - Consequenties van Corona-pandemie voor kwetsbare kinderen wereldwijd

Petitie
Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Petitie 'Stop uitleveringen en uitzettingen naar Rwanda, stop financiële steun' en zwartboek (videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek gesprek met oud-gevangenispersoneel over SBF-kwestie

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

NAVO PA - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Geannuleerd (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 20:15 uur

Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Fractiemedewerker-bijeenkomst (digitaal)

Vergadering
Tilanuskamer (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Introductiebijeenkomst om kennis te maken met Defensie en specifiek de inzet in Nederland (op locatie)

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Innovatie (SAMENGEVOEGD MET HET COMMISSIEDEBAT BEDRIJFSLEVENBELEID OP 17 JUNI 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:45 - 17:30 uur

Inbreng vergadering rapporteurs over OCW onderzoek jaarverslag

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Delegatievergadering IPKO (via videoverbinding)

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Extra procedurevergadering (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van de leden Kuiken (PvdA), Paternotte (D66) en Westerveld (GroenLinks) om een brief te ontvangen over thuisvaccinaties en vaccinatie van kwetsbare tieners

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsrapport bij het te behandelen departementaal jaarverslag (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Staatsdeelnemingen (Het overleg is tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)