Commissievergaderingen

Maandag 7 juni 2021

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken omgezet in een schriftelijk overleg

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

NAVO Top

Commissiedebat
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Ministerie SZW- Stelsel van arbeidsongeschiktheid (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503) (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (annulering herroepen; Informele Raad zal doorgang vinden)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Introductie Krijgsmacht door Commandant der Strijdkrachten en ondercommandanten

Gesprek
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (geannuleerd: Informele Raad vindt geen doorgang)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Kennismaking adviescolleges en kennisinstellingen J&V (videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

NAVO Top verplaatst naar 7 juni 11.00 uur

Commissiedebat
(verplaatst)