Commissievergaderingen

Woensdag 19 mei 2021

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (uitgesteld - nieuwe datum nog niet bekend)

Commissiedebat
(verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Honouring of Obligations and Commitments meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van tweetal richtlijnen.

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gevangeniswezen en tbs (verplaatst naar 20 mei 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Actiegroep 'Innovatief uit de knel' biedt een petitie aan over de fosfaatregelgeving

Petitie
Tilanuskamer

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Kennismaking met minister en staatssecretaris van Defensie, inclusief inleiding verantwoording en rapportages (waaronder financiën, inzetbaarheid, gereed stelling, jaarverslag)

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

WRR - WRR-rapport “Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving” (digitaal)

Technische briefing
Vondelingkamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

Inbreng schriftelijk overleg

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Bonaire, Saba, Sint Eustatius (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Technische briefing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan (GLB/NSP) (verplaatst naar 17 mei 2021)

Technische briefing
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Technische briefing Mestbeleid (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over 2020

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Hoorzitting
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling Europese strategie rechten van personen met een handicap 2021-2030

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Openbaar vervoer en taxi

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

Technische briefing
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Ambassadeur China, de heer Tan Jian (WORDT VERPLAATST)

Gesprek
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Gesprek commissie met de Cft

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)