Technische briefing : Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

De vergadering is geweest

19 mei 2021
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

  Op Verantwoordingsdag wordt de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals aangeboden aan uw Kamer. Daarmee geeft het CBS voor het vierde jaar op rij invulling aan de toenemende vraag naar betere maatstaven voor brede welvaart. Tijdens deze technische briefing wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste uitkomsten en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Deze Monitor laat zien dat de brede welvaart in 2020, ondanks de coronapandemie, goed op peil is gebleven. De middellange termijn trends laten zien dat Nederland goed op koers ligt voor wat betreft het behalen van de 2030 duurzaamheidsdoelen. Wel is duidelijk dat Nederland nog steeds een groot beslag legt op het natuurlijk kapitaal. In deze monitor is een eerste aanzet gedaan om schokbestendigheid van stelsels en systemen te monitoren, en om afruilen en synergieën tussen de SDG’s onderling in kaart te brengen. Daarnaast zijn voor het eerst uitkomsten van de Natuurlijk kapitaalrekeningen opgenomen.
 2. 2

  Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

  Te behandelen:

  Loading data