Agendapunten

 1. 1

  Toezegging over het opschonen van het archief van de schadeclaims inzake het ‘Traktaat van Wassenaar’ (1966)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Overleg Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie evaluatie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over het overleg met de Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over het overleg met de Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Hoofdlijnen plan extra middelen Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inzake verzoek Federatie Indische Nederlanders om aandacht voor ernstige bezwaren tegen film 'De Oost' en bijbehorend lespakket

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op een burgerbrief inzake de Indische kwestie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

  Te behandelen:

  Loading data