Commissievergaderingen

Vrijdag 19 februari 2021

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen d.d. 25-26 februari 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) - om een brief toe te voegen aan de feitelijke vragenronde 'Intervence' d.d. 24 februari 2021

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

NAVO PA - Secretaries of Delegation Meeting (on-line)

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek lid Aartsen om schriftelijk overleg te voeren over de uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij RVO

E-mailprocedure
(besloten)