Commissievergaderingen

Maandag 14 december 2020

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen (verplaatst naar 25 januari 2021)

Notaoverleg
(verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Parliamentary Network Women Free from Violence meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jeugdzorg (jeugdbescherming Zeeland) (N.B. Dit notaoverleg is verplaatst van de middag naar de ochtend!)

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Videoconference for Secretaries of delegation

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Aanbieding petitie PETA m.b.t. experimenten met apen in Nederland

Petitie
Vondelingkamer

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba) (TK-35641)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 11:45 uur

Aanbieding petitie Animal Rights "Red de apen uit de laboratoria"

Petitie
Vondelingkamer

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:00 - 17:00 uur

Machtigingswet oprichting Invest International (gewijzigd tijdstip, was 10.00-15.00 uur)

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

IPC Taalunie - Informeel Bureau overleg (On-line)

Vergadering
Via Pexip (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer”

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet digitale melding vermissing rijbewijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 12:15 uur

Aanbieding door Stichting NatuurAlert van een rapport over ecologische effecten vlaktekap

Petitie
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met Eurocommissaris Reynders over rechtsstaat (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 23:00 uur

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (wordt verplaatst tot na kerstreces)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 19:00 uur

Douane

Notaoverleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek lid Palland om het tijdslot van het notaoverleg Ruimtevaart en Innovatie op woensdag 16 december 2020 te gebruiken voor een wetgevingsoverleg

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van de leden Van Toorenburg en Bergkamp om reactie op het bericht uit Telegraaf 12 december 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek lid Wiersma omzetting notaoverleg Ruimtevaart en Innovatie naar schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)