Commissievergaderingen

Vrijdag 11 december 2020

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Benelux Parlement - Plenair

Werkbezoek
Luxemburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 09:30 uur

Voorstel om ten behoeve van de behandeling van de Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake de derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba de inbrengdatum vast te stellen op maandag 14 december a.s. om 11.00 uur.

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Plenair

Werkbezoek
Luxemburg (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid De Groot (D66) e.a. om het vertrouwelijk gesprek met de IG van de NVWA en de SG van het ministerie van LNV te verplaatsen tot de week na het reces

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om het NO Jeugdzorg (jeugdbescherming Zeeland) 14 december om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Overdracht aan commissie BiZa van de behandeling reactie van minister BZK op verzoek van commissie FIN

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BNC-fiche Verordening EU-éénloketomgeving voor douane

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel voor de agenda voor de hoorzitting van de aanhangige wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling op 16 december a.s. en een overzicht met externe reacties

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

NAVO PA - Mediterranean and Middle East Special Group (GSM) Virtual Meeting

Vergadering
(besloten)