Commissievergaderingen

Vrijdag 4 december 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science Education and Media meeting to be held by videoconference

Werkbezoek
On-line (besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Bijeenkomst TCU

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

OVSE PA - Web-Conference UK House of Lords on Protecting unaccompanied child refugees

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Verordening ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen COM (2020) 727

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Benelux Parlement - Comité permanent

Vergadering
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek leden Van der Molen (CDA) en Middendorp (VVD) om rapport E-government te betrekken bij algemeen overleg Digitalisering van 10 december a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Weverling (VVD) om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 9 december om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek van de leden Kuiken (PvdA), Westerveld (GroenLinks) en Hijink (SP) om volgende week een notaoverleg over de Jeugdbescherming in Zeeland te houden

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Najaarsnota 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Defensie (X) 2020 (Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-XV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee enlarged to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-IV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (XVI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) 2020 (Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van de leden Klaver en Kröger (GroenLinks) om de minister van VWS te verzoeken om met spoed een Kabinetsreactie op de initiatiefnota over een tijdelijke testsamenleving aan de Kamer te sturen

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel uitstel AO Belastingontwijking

E-mailprocedure
(besloten)