Commissievergaderingen

Maandag 17 februari 2020

Defensie

Tijd vergadering 08:00 - 19:00 uur

Brussel inzake EDIDP / Europees Defensiefonds

Werkbezoek
Brussel

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Committee Meetings (Defence and Security Committee DSC, Economics and Security Committee ESC, Political Committee PC)

Werkbezoek
Brussels (besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Openbaar rondetafelgesprek 'Wettelijk kader en toezicht'

Rondetafelgesprek
Klompezaal

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Openbaar verhoor Bouharrou

Verhoor
Enquêtezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Werkprogramma van de Europese Commissie

Werkbezoek
Brussel (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 18:00 uur

Curriculum.nu (verplaatst naar 5 maart 2020 en omgezet in algemeen overleg)

Notaoverleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Andere datum voor algemeen overleg IMVO

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 27 en 28 februari 2020

Inbreng schriftelijk overleg

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Openbaar verhoor dhr. Taheri

Verhoor
Enquêtezaal

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Openbaar verhoor mevr. Krikke

Verhoor
Enquêtezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek Van den Hul om kabinetsreactie op onderwijsnoodklok voorafgaand aan lerarendebat

E-mailprocedure
(besloten)