Debat geweest
17 februari 2020 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 27 en 28 februari 2020

Inbreng schriftelijk overleg: "Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 27 en 28 februari 2020 "Deze vergadering is geweest
Indien één van de leden een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 februari 2020 dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 18 februari 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg 17 februari 2020 t.v.v. Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 27 en 28 februari 2020; agendapunt toegevoegd

Agendapunten