Hoorzitting / rondetafelgesprek

Openbaar rondetafelgesprek 'Wettelijk kader en toezicht'

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Openbaar rondetafelgesprek 'Wettelijk kader en toezicht' "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 17 februari 2020, over 'Wettelijk kader en toezicht'
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie rondetafelgesprek Wettelijk kader en toezicht - 17 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

Programma

Details


BLOK 10.00-10.50u   Wettelijk kader
  • de heer Van Zwol, staatsraad bij de afdeling Advisering van de Raad van State
  • de heer prof. Leenes, Universiteit Tilburg

BLOK 10.50–12.30u   Toezicht
  • de heer Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens
  • de heer Keppels, directeur Bestuur, Beleid en Communicatie bij de Autoriteit Consument & Markt
  • de heer De Groot, hoofd Strategie, Beleid en Internationale Zaken bij de Autoriteit Financiële Markten
  • de heer Gelderman, divisiedirecteur Toezicht Beleid bij De Nederlandsche Bank 
  • de heer Korvinus, inspecteur-generaal Inspectie JenV
  • mevrouw Van Dijk, directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom
2