Commissievergaderingen

Vrijdag 7 februari 2020

Werkbezoek
Parijs (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to Azerbaijan for the parliamentary elections on 9 February 2020

Werkbezoek
Azerbaijan (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Ploumen de spreektijd tijdens het algemeen overleg zwangerschap en geboorte op 13 februari 2020 met 2 minuten uit te breiden

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel voor verplaatsen van het AO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS naar een datum direct na het krokusreces

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om een kabinetsreactie te vragen op het bericht in het blad Binnenlands Bestuur op basis van vertrouwelijke stukken over de besprekingen rond de herijking van het gemeentefonds.

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure voorstel lid Van Dijk (SP) om AO Discriminatie tot nader order uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van het lid Ziengs (VVD) voor technische briefing asbeststelsel en certificatie

E-mailprocedure
(besloten)