E-mailprocedure

Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om een kabinetsreactie te vragen op het bericht in het blad Binnenlands Bestuur op basis van vertrouwelijke stukken over de besprekingen rond de herijking van het gemeentefonds.

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om een kabinetsreactie te vragen op het bericht in het blad Binnenlands Bestuur op basis van vertrouwelijke stukken over de besprekingen rond de herijking van het gemeentefonds."Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene Besluitenlijst e-mailprocedure verzoek van het lid Van der Molen 7 februari 2020

Agendapunten

1
Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om een kabinetsreactie te vragen op het bericht in het blad Binnenlands Bestuur op basis van vertrouwelijke stukken over de besprekingen rond de herijking van het gemeentefonds. Graag een reactie van het kabinet over de stand van zaken van de besprekingen en een reactie op de informatie in het artikel, te ontvangen binnen een week.

Te behandelen: