Commissievergaderingen

Vrijdag 24 januari 2020

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel opzet rondetafelgesprek over de gevolgen van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 3 en 4 februari 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Kröger (GL) c.s. SO over brief over voorhang VVR d.d. 22 januari 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek wijziging datum inbreng feitelijke vragen AI Politie

E-mailprocedure
(besloten)